Autor

Bratislav Pantelić je teoretičar za koga su prošlost i sadašnjost u stalnoj interakciji. On veruje da se svako doba oblikuje u skladu sa odnosom prema prošlosti i da je za razumevanje jedne epohe presudno kritičko sagledavanje intelektualnog i kulturnog nasleđa. To podrazumeva i pravilno čitanje dominantnih diskursa, ambicija, težnji, ideala i zabluda. Pantelićev pristup nalazi se na konvergenciji socijalne antropologije, političke, kulturne i ekonomske istorije, istorije kulture i umetnosti, sociologije, teorije, prakse i istorije vizuelnih umetnosti, arhitekture i književnosti. Njegovi radovi objavljeni u međunarodnim naučnim i stručnim publikacijama obuhvataju raznovrsne teme – od antičke nauke i njene primene u projektovanju, srednjevekovne arhitekture i političke ideologije i simbolike, do kulturne politike i identiteta u savremenom društvu. Osim naučnih i stručnih radova Pantelić povremeno piše eseje iz oblasti kulture, politike i istorije. Bratislav Pantelić je magistrirao i doktorirao (1994 godine) na University of Pennsylvania. Za vreme i nakon postdiplomskih studija bio je stipendista Kolb Foundation i Mellon Foundation a specijalizaciju je radio na Dumbarton Oaks institutu i Center for Advanced Studies in the Visual Arts. Posle povratka iz SAD i kraćeg boravka u Beogradu, odlazi na međunarodni Sabanci University u Istanbulu, gde predaje na odeljenju za istoriju i odeljenju za vizuelne umetnosti i komunikacije.

Advertisements