archives

Archive for

Camera obscura

Nisam ni atinjanin ni grk, ja sam stanovnik sveta ~ Sokrat ▵ Camera obscura ili ’mračna soba’, daleki predak fotografskog aparata koji je vekovima fascinirao naučnike i filozofe, bila je zamračena prostorija u koju je kroz prorez na jednom zidu prolazila svetlost i poput objektiva projektovala sliku na suprotnom zidu. Optički principi camere obscure bili su … Continue reading